Skip Navigation LinksMatches > Match Page
3 - 0
UKRAINE DENMARK
Set 1: 25 - 20 (21 min.)
Set 2: 25 - 11 (20 min.)
Set 3: 25 - 19 (22 min.)
Totals: 75 - 50 (63 min.)
 
1MARCHENKOMaryna
3TRUSHKINAIryna
4KOZLOVATetyana
5SHCHURGalyna
6DELROSViktoriya L
7KHYLIUKTetyana
8ZAKHARCHUKNataliia
9MOLODTSOVAInna
10STEPANOVSKADaria
12BYTSENKOOleksandra
16KODOLANadiia
19PERETIATKOOleksandra
    
1BANGEva Mielskov
2ABILDGAARDMira Natius
3JENSENJulie Guldager
5KJELSTRUPTrine Noer
6LARSENPernille Navntoft
9SALISPAHICMelcijana
10FÜRSTENBERGNicoline
11GRØNFELDTLærke Mygind
13HELMER-HANSENKaren L
14LARSENRikke Katrine
17DEGNERLykke Groot
18DAUGAARDJuliane Graff

SET 
 

 
Match Info
Date 16/09/2012
Time 17:00
Spectators 650
Hall FSK "Olymp" YUZHNY
City YUZHNY (UKR)
Referees
1.  PROZOROV Veaceslav
2.  VIKTORINI-LISA Danica

About the Match
There are no news for this category.

Best Player
15(10)
Points (Break Point)
TRUSHKINA Iryna
UKRAINE
2 MOLODTSOVA
UKRAINE
15(5)
3 ZAKHARCHUK
UKRAINE
11(5)
4 DEGNER
DENMARK
10(5)
5 KJELSTRUP
DENMARK
8(3)

Best Spiker
13
Winning Spike
MOLODTSOVA Inna
UKRAINE
2 TRUSHKINA
UKRAINE
10
3 ZAKHARCHUK
UKRAINE
8
4 DEGNER
DENMARK
8
5 KODOLA
UKRAINE
6

Best Server
4
Ace
KHYLIUK Tetyana
UKRAINE
2 ZAKHARCHUK
UKRAINE
2
3 TRUSHKINA
UKRAINE
2
4 KJELSTRUP
DENMARK
2
5 DEGNER
DENMARK
2

Best Receiver
48%
Perfect Reception
DELROS Viktoriya
UKRAINE
2 KJELSTRUP
DENMARK
17%
3 JENSEN
DENMARK
12%
4 HELMER-HANSEN
DENMARK
9%

Best Blocker
3
Winning Block
TRUSHKINA Iryna
UKRAINE
2 GRØNFELDT
DENMARK
2
3 DAUGAARD
DENMARK
1
4 KJELSTRUP
DENMARK
1
5 ZAKHARCHUK
UKRAINE
1