Skip Navigation LinksMatches > Match Page
0 - 3
BULGARIA CZECH REPUBLIC
Set 1: 24 - 26 (26 min.)
Set 2: 18 - 25 (24 min.)
Set 3: 23 - 25 (29 min.)
Totals: 65 - 76 (79 min.)
 
1NENOVADiana
2NIKOLOVADesislava
3PETKOVATanya Malinova
4KITIPOVALora
5RABADZHIEVADobriana
6ZARKOVATsvetelina
7KOEVAGabriela
11RUSEVAHristina
12KARAKASHEVAMariya
13FILIPOVAMariya L
16VASILEVAElitsa
17SIMEONOVAStrashimira
    
1KOSSANYIOVAAndrea
3BOULOVAKristyna
4KOCMANOVA HAVLICKOVAAneta
5KOVAROVAJulie L
9MONZONIMichaela
12BEDNÁROVÁKarolina
14MUHLSTEINOVALucie
15SVOBODNIKOVAIvona
16HAVELKOVAHelena
17KVAPILOVÁMichala
18VINCOUROVAPavla
19SAJDOVANikol

SET 
 

 
Match Info
Date 06/07/2012
Time 18:00
Spectators 3800
Hall KV Arena KARLOVY VARY
City KARLOVY VARY (CZE)
Referees
1.  SCHÜRMANN Philippe
2.  BERNAOLA Mario

About the Match

Best Player
18(5)
Points (Break Point)
KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta
CZECH REPUBLIC
2 VASILEVA
BULGARIA
15(7)
3 SIMEONOVA
BULGARIA
15(6)
4 KOSSANYIOVA
CZECH REPUBLIC
12(6)
5 RABADZHIEVA
BULGARIA
12(1)

Best Spiker
16
Winning Spike
KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta
CZECH REPUBLIC
2 VASILEVA
BULGARIA
15
3 RABADZHIEVA
BULGARIA
12
4 KOSSANYIOVA
CZECH REPUBLIC
10
5 SIMEONOVA
BULGARIA
8

Best Server
2
Ace
ZARKOVA Tsvetelina
BULGARIA
2 KOCMANOVA HAVLICKOVA
CZECH REPUBLIC
1
3 HAVELKOVA
CZECH REPUBLIC
1
4 MUHLSTEINOVA
CZECH REPUBLIC
1

Best Receiver
40%
Perfect Reception
KARAKASHEVA Mariya
BULGARIA
2 KOVAROVA
CZECH REPUBLIC
39%
3 RABADZHIEVA
BULGARIA
27%
4 HAVELKOVA
CZECH REPUBLIC
26%

Best Blocker
7
Winning Block
SIMEONOVA Strashimira
BULGARIA
2 KOSSANYIOVA
CZECH REPUBLIC
2
3 BOULOVA
CZECH REPUBLIC
2
4 MONZONI
CZECH REPUBLIC
2
5 HAVELKOVA
CZECH REPUBLIC
2