Skip Navigation LinksMatches > Match Page
0 - 3
ISRAEL CZECH REPUBLIC
Set 1: 14 - 25 (25 min.)
Set 2: 12 - 25 (24 min.)
Set 3: 21 - 25 (26 min.)
Totals: 47 - 75 (75 min.)
 
1AMSALEMYarden
4GLUCKAnita
6SOKOLOV PEHAMShany
7MELCHERNataliya
8DEVASHGalit
9ZINOBERAdva L
10ZURMoran
11KOLNOGOROVElvira
14PONTERon
16ARTMENKOTatiana
18SHUSHANZohar
21GLUCKKaren
    
1KOSSANYIOVAAndrea
3BOULOVAKristyna
4KOCMANOVA HAVLICKOVAAneta
5KOVAROVAJulie L
12BEDNÁROVÁKarolina
13VANZUROVÁTereza
14MUHLSTEINOVALucie
15SVOBODNIKOVAIvona
16HAVELKOVAHelena
17KVAPILOVÁMichala
18VINCOUROVAPavla
19SAJDOVANikol

SET



 
 

 
Match Info
Date 21/06/2012
Time 18:00
Spectators 150
Hall Neo Kleisto Orestiados ORESTIADA
City ORESTIADA (GRE)
Referees
1.  MAREV Chavdar
2.  SHEHU Arjan

About the Match

Best Player
19(9)
Points (Break Point)
KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta
CZECH REPUBLIC
2 ARTMENKO
ISRAEL
18(4)
3 SVOBODNIKOVA
CZECH REPUBLIC
11(9)
4 BEDNÁROVÁ
CZECH REPUBLIC
10(6)
5 BOULOVA
CZECH REPUBLIC
9(4)

Best Spiker
18
Winning Spike
KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta
CZECH REPUBLIC
2 ARTMENKO
ISRAEL
14
3 BEDNÁROVÁ
CZECH REPUBLIC
7
4 KOSSANYIOVA
CZECH REPUBLIC
5
5 BOULOVA
CZECH REPUBLIC
5

Best Server
2
Ace
GLUCK Anita
ISRAEL
2 BOULOVA
CZECH REPUBLIC
2
3 SVOBODNIKOVA
CZECH REPUBLIC
2
4 BEDNÁROVÁ
CZECH REPUBLIC
1
5 ARTMENKO
ISRAEL
1

Best Receiver
37%
Perfect Reception
KOLNOGOROV Elvira
ISRAEL
2 BEDNÁROVÁ
CZECH REPUBLIC
31%
3 ARTMENKO
ISRAEL
28%

Best Blocker
5
Winning Block
SVOBODNIKOVA Ivona
CZECH REPUBLIC
2 ARTMENKO
ISRAEL
3
3 BOULOVA
CZECH REPUBLIC
2
4 BEDNÁROVÁ
CZECH REPUBLIC
2
5 DEVASH
ISRAEL
2