Skip Navigation LinksMatches > Match Page
3 - 0
BULGARIA DENMARK
Set 1: 25 - 12 (23 min.)
Set 2: 25 - 12 (20 min.)
Set 3: 25 - 16 (22 min.)
Totals: 75 - 40 (65 min.)
 
1NENOVADiana
3PETKOVATanya Malinova
5RABADZHIEVADobriana
6ZARKOVATsvetelina
7KOEVAGabriela
8YANEVAEva
9DEBARLIEVALyubka
12KARAKASHEVAMariya
13FILIPOVAMariya L
16VASILEVAElitsa
17SIMEONOVAStrashimira
18DIMITROVAEmiliya
    
1BANGEva Mielskov
2OHMAnita
3KLOTH-JØRGENSENMia L
9HANSENSimone Marie Okholm
10SALISPAHICMelcijana
12JØRGENSENNanna Abildgaard
13FÜRSTENBERGNicoline
14HANSENLine Trans
15HELMER-HANSENKaren
16GRØNFELDTLærke Mygind
17DEGNERLykke Groot
18HANSENLine Charlotte

SET 
 

 
Match Info
Date 08/11/2011
Time 16:00
Spectators 150
Hall Sports Games Palace BAKU
City BAKU (AZE)
Referees
1.  MAKSHANOV Evgeny
2.  BRUTMAN Shlomo

About the Match

Best Player
9(5)
Points (Break Point)
YANEVA Eva
BULGARIA
2 VASILEVA
BULGARIA
9(5)
3 RABADZHIEVA
BULGARIA
8(5)
4 ZARKOVA
BULGARIA
8(5)
5 HELMER-HANSEN
DENMARK
8(0)

Best Spiker
8
Winning Spike
VASILEVA Elitsa
BULGARIA
2 HELMER-HANSEN
DENMARK
7
3 RABADZHIEVA
BULGARIA
7
4 YANEVA
BULGARIA
7
5 SIMEONOVA
BULGARIA
6

Best Server
2
Ace
KARAKASHEVA Mariya
BULGARIA
2 NENOVA
BULGARIA
1
3 RABADZHIEVA
BULGARIA
1
4 ZARKOVA
BULGARIA
1
5 SIMEONOVA
BULGARIA
1

Best Receiver
Best Blocker
2
Winning Block
ZARKOVA Tsvetelina
BULGARIA
2 KOEVA
BULGARIA
2
3 YANEVA
BULGARIA
2
4 HELMER-HANSEN
DENMARK
1
5 GRØNFELDT
DENMARK
1